COACHING

EMOCARE - Pomme Termond - Regenesis Therapie - Touch of MatrixOP WEG NAAR EEN VERVULD EN GELUKKIG LEVEN 

Tegenwoordig heeft iedereen het druk. In de waan van alledag vergeten we vaak onszelf. We leven naar de verwachtingen van anderen, zonder stil te staan bij en ons af te vragen of het leven dat we leven en de keuzes die we maken ons écht vervullen en gelukkig maken.

We nemen veel zaken voor lief of als vanzelfsprekend en we berusten in een middelmatig leven omdat we vinden dat we tevreden moeten zijn met wat er is. Maar…

Wat zou er gebeuren als je deze visie zou veranderen en bepaalde standpunten en conclusies op zou geven? Zou je dan in staat zijn om meer of minder mogelijkheden te creëren in je leven? Wat als je in plaats van zwaarte, sleur, drama, trauma, verdriet, intrige, innerlijke conflicten en oordelen zou kunnen kiezen voor een realiteit met meer ruimte, rust, helderheid, gemak, plezier en welbevinden?

Gelukkig zijn eist zelfkennis, innerlijke vrijheid en bewustzijn. Een gebrek aan eigenwaarde of zelfvertrouwen, ongezonde gewoontes of leefstijl, een ongelijkwaardige relatie, financiële zorgen, of een baan waarin jouw talenten en kwaliteiten onvoldoende tot hun recht komen, zijn zaken die maken dat jij je “gevangen” voelt omdat je steeds dezelfde realiteit creëert.

Om je leven te veranderen op elke wenselijk gebied, is het essentieel om andere keuzes te maken en alle overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades die je als belemmerend of ongewenst ervaart, daadwerkelijk om te zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren. De coaching van EMOCARE helpt je daar graag bij!


VERANDER JE LEVEN DOOR HET MAKEN VAN ANDERE KEUZES

Coaching bij EMOCARE richt zich op bewustwording en authenticiteit. Meer bewust zijn van wie je werkelijk bent. Meer bewust van de problemen die je tegenkomt in je leven, welke factoren hier aan ten grondslag liggen en welke patronen en belemmeringen deze in stand houden. Meer bewust van de invloed van je verleden op het heden – je denken, voelen, doen – en je toekomst. En meer bewust van de relaties die je aangaat met anderen en hoe jouw keuzes jezelf, en ieder ander, beïnvloeden.

Samen staan we stil bij wat voor jou belangrijk is en wat je ervan weerhoudt het leven te leven waar je naar verlangt. Wat is er voor nodig om je eigen ‘grootsheid’ te erkennen en daarmee je eigen, wenselijke, fenomenale leven te creëren en genereren? Wat als je door verandering van jouw gezichtspunt je hele realiteit zou kunnen veranderen? Is het nu dan de tijd om eindelijk de gezondheid, de levensvreugde, het succes, de baan, de relatie, het geld of het lichaam te hebben dat je werkelijk wenst?

  • Je krijgt tools en technieken aangereikt die helpen je te ontdoen van de beperkende overtuigingen en gedragspatronen die je weerhouden van het creëren van het leven dat je werkelijk wilt leiden.
  • Je krijgt gereedschappen om je eigen kennis aan te boren en te erkennen, zodat je kunt veranderen wat in je leven niet goed voor je werkt. Dit betekent dat je de energie rondom zelfdestructieve emoties, terugkerende problemen, zelfsaboterende gedachtepatronen, dagelijkse stress en onbewuste fouten/programma’s blijvend kunt veranderen.
  • Je leert te luisteren naar de signalen van jouw lichaam en jezelf te verbinden met jouw innerlijke wijsheid (uit het hoofd, in het hart), zodat je geest tot rust komt en er ruimte ontstaat voor positiviteit en creativiteit.

Ontdek hoe jij jezelf kunt ont-wikkelen in iets wat voor de meesten van ons geheel onbekend is. Je zal beginnen te ervaren hoe het is om in je eigen kracht te staan, betere relaties met anderen te hebben en om met meer gemak van jezelf te houden.

Met het gebruik van de vaardigheden en technieken kun je leren om alle aspecten van jouw leven – zoals je eigen gezondheid, werk, relaties, zaken en geld – op een bewuster manier te creëren. Een nieuw leven met meer vreugde, energie en waarde wacht op je!

Jij hebt de keuze om je te ontdoen van alles wat je ervan weerhoudt om gewoon jezelf te zijn. Waar wacht je nog op?


VOOR WIE?

Wil jij opnieuw richting bepalen in je leven? Sta je voor een belangrijke keuze? Ben je het overzicht over je leven een beetje kwijt, of voel jij je eenzaam, leeg of minderwaardig? Of wil je inzicht krijgen in belangrijke persoonlijke belemmeringen?

Coaching komt jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling ten goede en kan ook ingezet worden in de vorm van een coach traject in het kader van burn-out preventie, behandeling of re-integratie en heroriëntatie van werk, functie of studie. In dat geval komt coaching mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via je werkgever, het UWV of de belastingdienst.

Coaching concentreert zich op de kwaliteit en vormgeving van jouw leven: het versterken van de balans tussen jouw persoonlijke wensen en de wereld om je heen is het doel. Dit biedt jou de mogelijkheid zelf de regie in handen te nemen: jouw gezondheid, geluk, vitaliteit en kwaliteit van leven.

Voor iedereen die zijn leven wil vormgeven op eigen kracht. Thema’s kunnen zijn: balans tussen werk en vrije tijd, vergroten van zelfvertrouwen, hanteren van stress, verbeteren van communicatie, ontwikkelen van talenten, afstemmen van loopbaan op levensloop, verbeteren van relaties en ontwikkelen van een positieve toekomstvisie.


COACH METHODE

Coaching bij EMOCARE is gebaseerd op de principes van de positieve psychologie en diverse alternatieve behandelvormen. Coaching kan bestaan uit één of meerdere individuele sessies. Je kunt ook kiezen voor een coach traject, bestaande uit 6 individuele sessies en een follow-up.

Wil je meer lezen over de behandelvormen die EMOCARE inzet? Lees hier verder…

De coaching beperkt zich niet tot de sessies alleen. Het is een doorlopend proces. Aan jou wordt gevraagd om een kort reflectie verslag te schrijven en/of een dagboek bij te houden, met welke kwesties en inzichten naar boven kwamen tijdens de sessie, wat het gebracht heeft en welke veranderingen je waarneemt.

Soms krijg je ook een huiswerk opdracht mee. Dit kan het schrijven van een autobiografie of een brief zijn, het herschrijven van een hoofdstuk in jouw leven, het opstellen van een aantal levensdoelen of het opzoeken van nieuwe ervaringen (iets doen dat buiten je comfortzone valt).

Coaching helpt je om in elke moment van je leven present en aanwezig te zijn, het leven te accepteren zoals het zich aandient, zonder oordeel over jezelf of over anderen, en daarin de schoonheid te ontdekken. Het is de mogelijkheid om alles te ontvangen, niets af te wijzen en alles te creëren wat jij in je leven verlangt – groter dan wat je op dit moment hebt en meer dan dat je je kunt voorstellen.

Lees hier de ervaringen van de mensen die jou voorgingen bij EMOCARE.