INTEGRATIEVE JEUGDHULP

Kinderen en jongeren kunnen door emotionele of ingrijpende ervaringen in de knel raken. Dit wordt zichtbaar in hun denken, voelen en doen. Ze raken de verbinding met zichzelf en hun omgeving kwijt. Ze lopen vast en verliezen hun plezier in het leven.

Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen of problemen – gaat dit je als opvoeder aan het hart en zoek je naar een oplossing.

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp kan dan helpen.

EMOVITA is een samenwerkingsverband en bestaat uit een multidisciplinair team van bevlogen specialisten (zzp-ers) waarbij hoofd en hart onlosmakelijk verbonden zijn met het werken met jeugdigen, opvoeders, school en belangrijke anderen.

Zij bieden een integratief aanbod voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun opvoeders. Vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten.

Als psychotraumatoloog en gedragswetenschapper ben ik initiatiefnemer en tevens zorgcoördinator en supervisor van EMOVITA.AANBOD

EMOVITA werkt vanuit een systeemtherapeutische visie en biedt verschillende vormen van behandeling waaronder o.a. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing®), IEMT (Integral Eye Movement Therapy®), SE (Somatic Experiencing®), NARM (Neuro Affective Relational Model®), IFS (Internal Family Systems therapy®), NATouch (Neuro Affective Touch), Lichaamsgerichte Psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy®), PMT (Psychomotorische therapie), Gezins-PMT, Systeemtherapie, Integratieve Kindertherapie, Speltherapie, Psychosociale therapie, Counseling, Dramatherapie, Creatieve therapie, Danstherapie, Bewegingstherapie, Boksen, Equitherapie, Therapie met honden, Holistische massagetherapie, Sherborne, OKI-B (Ouder-Kind Interactiebegeleiding), begeleiding van jonge ouders en tienermoeders, en specialistische begeleiding bij opvoedingsvragen, autisme en hoogbegaafdheid, alsook korte oplossingsgerichte interventies en vaardigheidstrainingen.

Deze methodieken en werkvormen helpen jeugdigen en opvoeders weer in contact te komen met hun gevoelens, gedachten, behoeften, drijfveren, gedrag, conflicten, grenzen, wensen en verlangens, alsook hun persoonlijke kracht, kwaliteiten, hulpbronnen en met wat voor hen wezenlijk is.MISSIE

Het is de wens van EMOVITA elke jeugdige de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden en geïnvesteerd in doeltreffende, praktische en oplossingsgerichte hulp met duurzame resultaten.

De integratieve werkwijze van EMOVITA ondersteunt en begeleidt jeugdigen en opvoeders in het proces van verandering, groei en heelwording, zodat het kind zich vrij(er) kan ontwikkelen en met meer (zelf)vertrouwen en plezier in het leven staat.

Samen bouwen we aan een stevig fundament om het basisvertrouwen te herstellen en de veerkracht, autonomie, het (zelf)vertrouwen en (zelf)bewustzijn van jeugdige en opvoeders te vergroten, waardoor klachten en problemen verminderen.VERGOEDING

EMOVITA Integratieve Jeugdhulp is gecontracteerd zorgaanbieder voor jeugdhulp (powered by Zorg & Co / CAZZ) en actief binnen de volgende Zuid-Limburgse gemeenten: Beek| Beekdaelen | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Kerkrade | Maastricht | Meerssen | Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Vaals |Valkenburg aan de Geul, alsook de gemeenten Midden-Limburg Oost: Roerdalen | Maasgouw | Echt – Susteren | Roermond.

Om voor vergoeding van ons aanbod in aanmerking te komen, kun je voor een verwijzing terecht bij de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of bij het jeugdloket van de gemeente waar je woont.

Kijk voor meer informatie op www.emovita.nl