KINDEREN EN JEUGDIGEN

EMOCARE - Pomme Termond - Regenesis Therapie - Touch of MatrixNIET ALLE KINDEREN ZITTEN LEKKER IN HUN VEL!

Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind, het gebukt gaat onder zorgen, problemen of klachten, waardoor het teruggetrokken, angstig, opstandig of vaak boos is, zoek je als ouder naar oplossingen.

Hoe kan ik mijn kind het beste helpen?
Wat heeft mijn kind nodig om weer gelukkig te zijn?

EMOCARE is samenwerkingspartner van Jeugdtrauma Herstel Limburg. Dit betekent dat alle behandelingen voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, woonachtig in een van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, vergoed worden door de gemeente in het kader van de Jeugdwet. Kijk voor meer info op de website of neem contact met ons op.


EMOCARE biedt (in samenwerking met Jeugdtrauma Herstel Limburg) deskundige behandeling, begeleiding én diagnostiek bij trauma gerelateerde klachten of psychosociale problemen aan jeugdigen van 0 t/m 18 jaar en het gezin. Doel is het verwerken van trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Behandeling en begeleiding richt zich op het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht van kinderen, jeugdigen (en hun ouders). Streven is hen in korte tijd weer op weg te helpen, zodat zij (weer) stevig in hun schoenen staan en lekker in hun vel zitten.

Laagdrempelige, praktische en professionele hulp die inzet op de oorzaak achter het “probleemgedrag”, met als doel:
– herstellen van balans tussen denken, voelen en doen (mind-heart-body)
– versterken van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde
– vergroten van sociale- en probleemoplossende vaardigheden
– versterken van de relatie tussen kind en ouder(s)
– vergroten van de autonomie en de eigen regie van kind en ouder(s)


IN DE KNOOP – UIT DE KNOOP

Kinderen en jeugdigen worden vaak door (onbewuste) angstige gedachten en gevoelens of omgevingsprikkels belemmerd om voluit te leven. Door het verwerken van pijnlijke ervaringen en loslaten van “vervelende” gedachten en gevoelens die levendig zijn in het hier en nu, worden ze minder belangrijk en ontstaat er ruimte voor gevoelens van rust en vertrouwen. Hierdoor kan een gestagneerde ontwikkeling weer op gang komen en groeit het vertrouwen van kinderen in zichzelf.

Extra aandacht is er voor kinderen die hoogsensititief en/of hooggevoelig zijn (al dan niet i.c.m. hoogbegaafdheid). Dat wil zeggen kinderen die een aangeboren sensitiviteit voor omgevingsprikkels hebben. Deze kinderen zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels, merken meer signalen en details op en beleven dit intenser dan anderen. Daarnaast worden alle indrukken grondiger en nauwkeuriger gefilterd en verwerkt, waardoor ze snel(ler) overprikkeld raken. Dit kan zijn weerslag hebben op hoe het kind zich voelt, denkt en doet.

Door bewustwording en acceptatie van de eigen hooggevoeligheid kan deze eigenschap van een last, tot een kwaliteit en een gave worden. Hiertoe is het onder andere belangrijk om goed te leren aarden, grenzen te stellen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust.

EMOCARE heeft een geheel eigen werkwijze ontwikkeld en combineert evidence based methodieken (reguliere ggz) en interventies uit de positieve psychologie met alternatieve behandelmethoden. Lees hier meer over de behandelvormen die EMOCARE inzet.

Wetenschappelijk gefundeerd, doeltreffend, niet belastend, veilig en met opmerkelijk goede resultaten. Ook geschikt als complementaire behandeling, zowel preventief als ook voor herstel, genezing en verandering, voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Afhankelijk van de hulpvraag en persoonlijke voorkeur wordt samen een behandelvorm gekozen of worden verschillende vormen als onderdeel van een behandeling ingezet.


VOOR WIE?

Voor kinderen en jeugdigen die:
– Verlegen, onzeker of teruggetrokken zijn;
– Worstelen met gevoelens van schuld, schaamte, eenzaamheid of heimwee;
– Zich angstig, verdrietig of depressief voelen;
– Boos, opstandig, impulsief of agressief gedrag vertonen;
– Met psychosomatische (zgn. functionele) klachten (bv. buikpijn, hoofdpijn, bedplassen, slaapproblemen zonder medische oorzaak);
– Moeite hebben met aandacht en concentratie;
– Hoogsensitief / Hooggevoelig en/of hoogbegaafd zijn;
– Weinig zelfvertrouwen en een laag gevoel van eigenwaarde hebben;
– Slachtoffer of getuige zijn geweest van pesten, geweld, misbruik, mishandeling of andere ingrijpende gebeurtenissen.


EEN STEUNTJE IN DE RUG

Kinderen met psychosociale problemen hebben stress. Om met moeilijkheden, pijn of angst om te gaan leren ze “manieren”. Ze ontwikkelen strategieën om zichzelf te beschermen en staande te houden, te overleven. Een voedingsbodem voor het ontwikkelen van symptomen, klachten en zelfs aandoeningen en ziekte.

Kinderen lijden vaak zwaar als gevolg van psychosociale problemen. Meestal zijn ze langdurig van aard en kunnen op oudere leeftijd verergeren of ontaarden in langdurige lichamelijke-, psychische-, sociale- en psychiatrische problemen of in bijvoorbeeld verslaving, gewelddadig of crimineel gedrag, loverboy problematiek en suïcide.

De belasting van psychosociale problemen werkt ook door in het gezin, op school, de sociale omgeving én de maatschappij. Alle reden dus om (vroegtijdig) kinderen, jongeren en hun ouders diepgaand te ondersteunen.


TRAINING

Naast individuele begeleiding kan een training in psychosociale weerbaarheid soms uitkomst bieden. In samenwerking met Jeugdtrauma Herstel Limburg verzorgen wij de systeemgerichte en integratieve training in psychosociale weerbaarheid “Ho, tot hier en niet verder…!”.

Ervaringsgericht leren door spelen en bewegen vormt het uitgangspunt om het lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale functioneren te verbeteren. Zie voor meer informatie de website. 

Kindertraining
De training draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Kinderen leren zichzelf accepteren en (weer) trots te zijn op zichzelf. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicteren te hanteren of op te lossen.

Oudercursus
Een goede relatie tussen kind en ouder(s) is wezenlijk. Om die reden is er ook aandacht voor de ouder(s) en belangrijke anderen. In de oudercursus is er enerzijds aandacht voor de onzekerheid van de ouders en problemen die zij tegenkomen bij de opvoeding van hun kind, anderzijds worden zij aangesproken op hun eigen deskundigheid, creativiteit en kracht. Ouders worden zich bewust van wat zij willen voor hun kind en hun eigen invloed daarop. Ze krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passende steun voor hun kind kunnen zijn en opvoedvaardigheden worden versterkt.

De trainingen zijn gebaseerd op de methode Ho, tot hier en niet verder en ontwikkeld door Jooske Kool.