TOUCH OF MATRIX

Touch of Matrix

Touch of Matrix is een van de meest geavanceerde gezondheidsmethodes op dit moment, waarbij het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd en symptomen en klachten (zgn. blokkades) op een snelle en zachte manier worden opgelost.

De technieken van Touch of Matrix maken gebruik van basisprincipes uit de kwantumfysica. Deze principes vormen een poort naar het ‘domein van mogelijkheden’, waarin op eenvoudige en doeltreffende wijze aandoeningen kunnen herstellen, emoties kunnen transformeren of mentale processen kunnen veranderen.

Volgens de kwantumfysica bestaan wij uit licht en informatie (energie) en is het mogelijk om op kwantumniveau oude (ongewenste) patronen, die vastgelegd zijn in informatievelden, te verwijderen middels een zachte aanraking en gefocuste intentie. Op deze wijze worden lichamelijke, psychische en emotionele symptomen en klachten op een snelle, doeltreffende en zachte manier opgelost.


Touch of Matrix is ontwikkeld door Günther de Jong en heeft tot doel bij te dragen aan bewustzijn en hoe je dit in kunt zetten voor een optimaal, vitaal en gelukkig leven.


Pomme is Touch of Matrix Therapeut en Touch of Matrix Groepskracht Therapeut. Daarnaast verzorgt zij de oefenavonden voor de therapeuten (in opleiding) en assisteert zij tijdens de opleidingsmodules.

Touch of Matrix wordt bij EMOCARE over het algemeen als op zichzelf staande behandelmethode ingezet. Natuurlijk kan Touch of Matrix ook ingezet worden als onderdeel van een behandeling. De resultaten zijn verbluffend en cliënten zijn enthousiast.

Kijk voor meer informatie op www.touchofmatrix.nl

Touch of Matrix is niet bedoeld als vervanging voor reguliere medische behandeling, maar door de paramedische benadering wel bij uitstek geschikt als complementaire geneeskunde.

Voor EMOCARE geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting, maar EMOCARE kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.


WAT IS TOUCH OF MATRIX?

WAT IS TOUCH OF MATRIX GROEPSKRACHT?