BREATHWORK & TRAUMA RELEASE

Stap voor stap naar het NU in 10 weken

Voor iedereen die er naar verlangt zichzelf te bevrijden en er aan toe is om bewuster te leven

Presence Proces Groep

Adem is letterlijk de sleutel tot leven en het nastreven van geluk. Spanning, stress of trauma kunnen echter een grote invloed hebben op de manier waarop we ademen.

Men zegt niet voor niets: “je ademt zoals je leeft en je leeft zoals je ademt” 

De ademhaling reageert namelijk als eerste op wat er gebeurt. Hiervan zijn we ons vaak niet bewust, maar dit kunnen we wel terug zien en voelen als we ons ervan bewust worden.

De ademhaling spiegelt je patronen, hoe je omgaat met jezelf en hoe jij je verhoudt tot de wereld om je heen op basis van jouw eigen ervaringen.

Wens jij verandering in je leven dan kun je de adem (leren) gebruiken.

Deze groep is een uitnodiging jezelf tien weken te committeren aan jezelf. Stap voor stap vergroot jij je bewustzijn en zullen onverwerkte pijn uit je verleden en zorgen voor de toekomst oplossen, op een manier… die je alleen maar kan ervaren.

De (verbonden) adem speelt een grote rol in dit proces. Het proces is veilig, liefdevol en eenvoudig te volgen. Ervaring is niet nodig.

Je voelt je na tien weken steviger met beide voeten op de grond en komt gegarandeerd tot waardevolle inzichten.
Onverwerkt trauma vervormd onze ervaringen in het heden en ligt ten grondslag aan hoe wij onszelf en de wereld om ons heen beleven, ons hiertoe verhouden én hoe we reageren. Het belemmert ons vermogen tot sociale interactie, communicatie en zelfregulatie, waardoor we ons afgescheiden en eenzaam kunnen voelen en moeite kunnen hebben ons te hechten, vriendschappen te maken of te onderhouden en te genieten van nabijheid, intimiteit en seksualiteit.

Het Presence Proces van Michael Brown is een ervaringsgericht proces voor én met jezelf. Dit proces laat je aan den lijve ervaren en inzien hoe onderdrukte emotionele imprints je weghouden van het heden. Tegelijkertijd biedt het een praktische weg die een “manier van zijn” activeert waardoor trauma kan integreren en helen, alsook je de kracht geeft bewust(er) met jezelf, je emoties en het leven om te gaan, in plaats van er automatisch op te reageren.

Het proces onthult de wonderbaarlijke transformatie die zich ontvouwt wanneer je liefdevol verantwoordelijkheid neemt voor de imprints die jij met je mee draagt (uit dit leven, andere levens of generatielijnen) en stapsgewijs het “ongelukkige kind” in jezelf omarmt. Resultaat is dat je (innerlijk) kunt “opgroeien” – oftewel emotioneel volwassen wordt – en je trillingsfrequentie verhoogd.

Het proces maakt vrij en onafhankelijk waardoor levenskracht, levenslust en levensenergie weer een plek krijgen in jouw leven. Je ervaart meer vervulling, alsook weer regie over jezelf, je emoties en je leven.

De groep vormt een veilige bedding met ruimte om te delen, elkaar te steunen, te inspireren, aan te moedigen, te eren en het proces te vieren. De ervaring leert dat dit een waardevolle aanvulling is, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de kwaliteit van zijn/haar levenservaring te transformeren.