WEERBAARHEID

Als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat…

De cijfers liegen er niet om. Gemiddeld heeft een kwart van de kinderen psychosociale problemen!

Kinderen met psychosociale problemen hebben stress. Een voedingsbodem voor het ontwikkelen van lichamelijke, emotionele, mentale én sociale problemen.

Als het niet goed gaat met je kind, het gebukt gaat onder zorgen en problemen en het daardoor teruggetrokken, angstig, opstandig of vaak boos is, zoek je als ouder naar oplossingen. “Wat moet ik daar nou mee, hoe kan ik mijn kind helpen?” is dan een hartenkreet.

Een training in Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid kan dan uitkomst bieden. Niet alleen de kinderen, ook ouders en opvoeders krijgen ondersteuning om de problemen de baas te worden.

Deze training kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.


Training Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid

In samenwerking met gecertificeerde Specialisten / Trainers Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid verzorgt EMOCARE de training Ho, tot hier en niet verder…!” voor kinderen (7 – 13 jaar) en hun ouders/opvoeders. Ervaringsgericht leren door spelen en bewegen vormt het uitgangspunt om het lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale functioneren te verbeteren.

De training bestaat uit:

 • kennismakingsgesprek;
 • intakegesprek met het kind en de ouders;
 • informatiebijeenkomst voor ouders;
 • twaalf kindertrainingen van 1,5 uur;
 • vier oudercursus bijeenkomsten van 2,5 uur;
 • werkboek voor kinderen;
 • cursusboek voor ouders;
 • eindevaluatiegesprek met ouders;
 • gezamenlijke workshop voor kind én ouders (DolFijn!)

Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en ouders/opvoeders.

Met behulp van de kindertraining leren kinderen zichzelf (weer) als waardevol te ervaren en beter met zichzelf en anderen om te gaan. In een groep van maximaal 8 kinderen leren zij op speelse wijze basisvaardigheden, zoals sociale- en cognitieve vaardigheden, het kunnen omgaan met de eigen en andermans gevoelens, het hanteren van stresssituaties en conflicten en inzicht in het oplossen van problemen.

In de oudercursus is er enerzijds aandacht voor de onzekerheid van de ouders en problemen die zij tegenkomen bij de opvoeding van hun kind, anderzijds worden zij aangesproken op hun eigen deskundigheid, creativiteit en kracht. Ouders worden zich bewust van hun invloed en krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passende steun voor hun kind zijn en opvoedvaardigheden worden versterkt. De vier sessies zijn opgebouwd rond thema’s en lopen parallel aan de kindercursus.

De training helpt kinderen:

 • Op zichzelf te vertrouwen, stevig in hun schoenen te staan en veerkrachtig om te gaan met tegenslag en problemen;
 • Zich geborgen, gezien en gewaardeerd te voelen door hun ouders en belangrijke anderen;
 • Weer blij en trots te zijn op zichzelf.

Voor wie?

Voor kinderen die verlegen, onzeker of teruggetrokken zijn; zich angstig, verdrietig of depressief voelen; zich onvoldoende bewust zijn van grenzen bij zichzelf en anderen; boos, opstandig, geprikkeld, impulsief of agressief zijn; met een zorgelijke ontwikkeling van hechting, empathie en geweten; met psychosomatische-, psychomotorische- of sensomotorische klachten of problemen; met psychiatrische problematiek; in (vecht)scheiding situaties of die te maken hebben (gehad) met pesten, geweld, misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Ook voor kinderen met een verstandelijke, een spraak- of een taalbeperking.


Kosten

De training “Ho, tot hier en niet verder…!” wordt aangeboden tegen een vaste prijs. Deze prijs is op aanvraag. In sommige gevallen is het mogelijk om de training in te zetten via indicatie door de Gemeente Zuid-Limburg of aanspraak te maken op een vergoeding vanuit het aanvullende pakket.


Achtergrond

De training Ho, tot hier en niet verder…!” voor kinderen (7 – 13 jaar) en hun ouders/opvoeders is ontwikkeld door Jooske Kool en wordt sinds 1995 met veel succes toegepast in (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ.

Curatief, pedagogisch en preventief, zowel individueel als in groepstraining voor diverse doelgroepen. Wetenschappelijk onderbouwd en kosteneffectief en doeltreffend – met ruim 95% resultaat!

Ruim 12.000 kinderen en ouders in binnen- en buitenland volgden de trainingen of schoolprojecten met bovengemiddelde resultaten!

Kijk voor meer informatie op www.psychosocialeweerbaarheid.com