AFSPRAAK MAKEN

Een afspraak maken bij EMOCARE kan nu eenvoudig en snel online.

KLIK HIER

De agenda wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe data en tijdstippen.

Je ontvangt een bevestiging per email.

Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
– Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
– Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 24 uur van te voren wordt aangegeven. Gebeurd dit binnen de 24 uur voor de afspraak dan is de cliënt 50 % van de consultkosten verschuldigd.
– De behandelaar is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
– Voorts is de behandelaar bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Disclaimer