TARIEVEN & VERGOEDING


Tarieven

Behandeling
Psychotherapie / Lichaamsgerichte Traumatherapie / Energetische Therapie (60 – 75 min)  € 150,- Vrijgesteld van btw en vergoedbaar. Vanaf 1 augustus 2024.

Mentorship & Coaching
Psychotherapie / Lichaamsgerichte Traumatherapie / Energetische Therapie (60 – 75 min)  € 150,- Exclusief btw. Vanaf 1 augustus 2024.

Stress & Trauma Integratie Traject
Leer in 6 maanden je eigen medicijn te zijn en creëer blijvende verandering. Startdatum september 2024. In sommige gevallen vrijgesteld van btw en vergoedbaar.

Voor organisaties/ondernemingen worden andere tarieven gehanteerd. Voor meer info neem contact met mij op.

Betalingsvoorwaarden
Na de sessie en/of aanmelding van het traject ontvang je een factuur per mail. Indien je in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, kun je deze factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Betaling is mogelijk contant of per bankoverschrijving. Deze dient uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden Behandeling & Mentorship
Voor annulering van behandeling en mentorship gelden de volgende voorwaarden:
– Bij annulering tot 48 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering 24 uur voor de afspraak is de cliënt 50% van de kosten verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
– Indien het consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een later tijdstip dan is deze geen kosten verschuldigd, mits dit 48 uur van te voren wordt aangegeven, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
– Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
– De behandelaar is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft dag en tijdstip.

Voor annulering van het Stress & Trauma Integratie Traject, Events en Retreats gelden de daarbij vermelde voorwaarden.

Vergoeding

Vergoeding door ziektekostenverzekering
EMOCARE is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en heeft de jaarlicentie Erkend Alternatief Therapeut Level 3 ontvangen.

EMOCARE wordt aangemerkt als zorgverlener binnen de stroming ‘psychosociale zorg’. Voor het jaar 2024 komen de individuele behandelingen van EMOCARE voor Psychotherapie (24500), Energetische Therapie (24012), en/of Jeugdzorg (7000) in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit het aanvullende pakket (alternatieve behandeling) bij:

Psychotherapie: CZ, Ohra, CZdirect en Nationale Nederlanden Zorg, Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO en OZF, Menzis, PMA en Anderzorg, ONVZ, PNOzorg en VvAA, De Friesland.

Energetische Therapie: Zilveren Kruis, Avero Achmea, FBTO en OZF, Menzis, PMA en Anderzorg, ONVZ, PNOzorg en VvAA, De Friesland.

Goed nieuws! Sinds kort staat EMOCARE ook vermeld in de zorgwijzer van Coöperatie VGZ als psychosociale therapie. Behandelingen komen daarmee in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding bij: VGZ, VGZ Bewust, United Costumers, Univé Zorg, Zekur, UMC Zorgverzekering, IZA, IZZ, Zorgzaam.

EMOCARE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele kosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Neem voor meer informatie ten alle tijde contact op met je eigen zorgverzekeraar, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Vergoeding door UWV
EMOCARE heeft als onderaannemer bij Coumans en Gooren Coaching een overeenkomst met het UWV. Indien je een uitkering ontvangt via het UWV is het mogelijk een vergoeding aan te vragen onder de noemer “participatie interventie“. Neem zelf contact op met jouw contactpersoon bij het UWV om dit te bespreken of dien een verzoek in via je werkmap van het UWV.

Vergoeding door Werkgever
In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kun je een beroep doen op je werkgever. Je kunt dit aanvragen via de werkgever of bedrijfsarts. 

Vergoeding door Gemeente
In sommige gevallen kun je aanspraak maken op een vergoeding van de behandeling door de gemeente. Indien voor jou van belang ben je zelf verantwoordelijk voor het contacteren van een van onderstaande partijen.

PGB (Persoonsgebonden Budget)
SVB (Sociale Verzekeringsbank)
WLZ (Wet Langdurige Zorg)
WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning)

Vergoeding voor Studenten
Voor studenten aan hogescholen en universiteiten bestaan er mogelijkheden om therapievergoedingen te krijgen. Je kunt dit zelf navragen bij de schooldecaan. 

Belastingdienst
Kosten voor het op peil houden van uw vakkennis zoals mentorschap, intervisie, deskundigheidsbevordering of bijscholing, zijn voor zzp-ers aftrekbaar als beroepskosten en/of opleidingskosten.