TARIEVEN en VERGOEDING

In-person / Online
Behandeling / Coaching
(60 min) – € 90,-
In-person
Body de-armouring

(120 min) – € 200,-
In-person / Online
Kort consult
(30 min) – € 45,-VERGOEDING

De behandelingen van EMOCARE worden door de meeste verzekeraars vergoed uit het aanvullende pakket. EMOCARE is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en heeft de jaarlicentie Erkend Alternatief Therapeut Level 3 ontvangen. EMOCARE wordt aangemerkt als zorgverlener binnen de stroming ‘psychosociale zorg’. Voor het jaar 2022 vallen de behandelingen van EMOCARE onder psychotherapie (24500) en/of energetische therapie (24012). Klik hier voor een volledig overzicht van de vergoedingen voor 2021.

EMOCARE is daarnaast gecontracteerd zorgaanbieder voor diverse vormen van ambulante jeugdhulpverlening onder de naam EMOVITA Integratieve Jeugdhulp. Om voor vergoeding in aanmerking te komen door de gemeente, kunt u voor een verwijzing terecht bij uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of bij het jeugdloket van de gemeente waar u woont. Zie voor meer informatie www.emovita.nl