DISCLAIMER

 • Informatie op deze site over alternatieve geneeswijzen is niet bedoeld als en vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling.
 • De informatie op deze site is dus GEEN persoonlijk therapeutisch advies. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!
 • EMOCARE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten door derden.
 • De behandelmethodes van EMOCARE zijn niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.
 • EMOCARE neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
 • De behandelmethodes van EMOCARE sluiten geen enkel ander middel uit.
 • EMOCARE heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
 • Indien u wilt stoppen met behandeling, interventie of medicatie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
 • Hoewel de behandelingen van EMOCARE een genezing kunnen versnellen is het nog steeds van belang nauw samen te werken met uw arts om de behoefte aan medicijnen te controleren.
 • Hoewel de behandelingen van EMOCARE zeer effectief zijn in het bevorderen van maximale gezondheid en genezing via een alternatieve holistische behandeling, kan het wellicht niet voldoende interventie bieden voor sommige gezondheid gerelateerde onderwerpen of problemen.
 • Hoewel de behandeling van EMOCARE fantastische resultaten kunnen opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.
 • U blijft ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de adviezen en behandelingen van EMOCARE doet. De verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar of de mensen die de gebruikte behandelmethodes gepatenteerd hebben of uitgevonden.