OVER EMOCARE

Emocare Regenesis Pomme TermondMISSIE

De droom die mij heeft gekozen is om de wereld mooier te maken door vanuit het reguliere gezondheidszorgsysteem een brug te bouwen tussen alle vormen van “geneeskunde”.

Ik ga niet uit van problemen, maar van mogelijkheden – en dat kunnen best flinke uitdagingen zijn. Hierin heb ik me lang anders gevoeld dan anderen. Als een appel (Pomme) in een perenboom.

Door me niet langer steeds aan mijn omgeving aan te passen en mezelf te accepteren zoals ik ben, en alle peren én appels om me heen te accepteren zoals ze zijn, weet ik inmiddels wie ik ben en wat ik kom doen.

Daar waar het je gezondheid en kwaliteit van leven betreft krijg je namelijk het krachtigste resultaat wanneer je lichamelijke, mentale én emotionele aspecten combineert.

Het is mijn wens om op een holistische en natuurlijke wijze bij te dragen aan het vergroten van (zelf)bewustzijn en daarmee aan een mooiere wereld. Ieder mens heeft namelijk zelf de sleutel in handen om elk aspect van zijn/haar eigen leven te veranderen. Ik stel me voor hoe het zou zijn als wij allemaal in de gelegenheid zijn om dit potentieel optimaal te benutten…

Gezondheid, vitaliteit en geluk voor elk mens!
Een wereld waarin ruimte is voor meer vreugde, liefde, positiviteit, creativiteit, harmonie en respect voor mens, dier en natuur…


EMOCARE

EMOCARE is een praktijk voor Energetische Natuurgeneeskunde en Psychosociale zorg. Zij stelt zich tot doel om met de opgedane kennis en ervaring haar cliënten meer regie over de eigen gezondheid en leven te geven. Wetenschappelijk gefundeerd, veilig en effectief. Preventief, maar ook voor herstel, genezing en verandering.

EMOCARE is geïnteresseerd in natuurlijke middelen en methoden die kunnen bijdragen aan gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. Hiervoor maakt zij dankbaar gebruik van de vele mogelijkheden die (inmiddels) vanuit modern wetenschappelijke invalshoeken beschikbaar zijn.

EMOCARE combineert de nieuwste research op het gebied van de Psychologie, Biologie, Neurowetenschappen, Mindfulness, Hypnose én Kwantumfysica en begeeft zich op het snijvlak van wetenschap en spiritualiteit.


DE KRACHT ACHTER EMOCARE

Mijn naam is Pomme Termond (1979) en samen met mijn drie kinderen woon ik in Zuid-Limburg, Maastricht. Gedurende afgelopen 15 jaar werkte ik o.a. als onderzoeker aan de Universiteit Maastricht en als jeugdhulpverlener en diagnosticus in de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Na een ingrijpende gebeurtenis in mijn leven waren mijn lichaam en geest volledig uit balans. Ik had geen baat bij de methodes of behandelingen geboden door de reguliere zorg en liep tegen vragen aan als wie ben ik, wat kom ik doen op aarde en wat is de betekenis en waarde van het leven.

Met de overtuiging dat ieder mens in staat is om zichzelf te helen, startte ik een zoektocht om mijn eigen gezondheid, vitaliteit en levensplezier terug te krijgen. In mijn verlangen naar antwoorden verdiepte ik me in diverse geneeswijzen, denkwijzen en wijsheden. Zo kwam ik o.a. in contact met yoga, meditatie, ademhaling, energetische natuurgeneeskunde, bewustzijnswerk en voeding als medicijn.

Ik leerde dat vrijwel alle lichamelijke, psychische en emotionele klachten, maar ook diverse “psychiatrische” ziektebeelden, kunnen worden toegeschreven aan een “overprikkeld” zenuwstelsel als gevolg van chronische overbelasting – fysiek, mentaal en emotioneel. Ook ontdekte ik hoe onze bewuste – maar met name onze onbewuste – gedachten, gevoelens en intenties van invloed zijn op onze gezondheid.

Door te leren luisteren naar de signalen van mijn lichaam en te begrijpen hoe mijn klachten waren ontstaan – de relatie tussen mijn ervaringen en mijn eigen voelen, denken en doen –  kreeg ik weer de regie over mijn eigen leven.

Door op een meer natuurlijke manier te gaan leven, belastende factoren weg te nemen, de onderliggende psychische stress op te lossen én gebruik te maken van de kennis over de samenwerking tussen biologische processen en de energieën van het lichaam, kreeg ik al vrij snel mijn gezondheid, vitaliteit en levensplezier terug. Hiermee groeide mijn vertrouwen in het zelfgenezend vermogen van het lichaam en daarmee het helende vermogen in mijzelf!

EMOCARE is het antwoord op mijn verlangen om de opgedane kennis en ervaring te delen met anderen. Bewustzijnsverandering en het maken van andere keuzes is noodzakelijk om het zelfgenezend vermogen te activeren, je in staat te stellen om je leven op elk vlak te helen en je levensenergie en –geluk te vergroten.


ERVARING

Tijdens mijn studie Gezondheidswetenschappen – afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidskunde (Universiteit Maastricht) – werkte ik als trainer en tutor aan dezelfde universiteit. Na mijn studie heb ik als promovendus onderzoek gedaan naar de preventie van angststoornissen bij kinderen. Omdat het wetenschappelijk onderzoek niet direct de hulpvraag van kinderen en ouders beantwoord, besloot ik me te richten op de preventie, vroegtijdige signalering en behandeling van psychosociale problemen in de praktijk.

Als Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid en later als jeugdhulpverlener en psychodiagnosticus bij Bureau Jeugdzorg, heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kwetsbare jeugdigen én hun ouders/opvoeders. Als methodiekdocent geef ik les aan de opleiding tot Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.

Afgelopen 10 jaar heb ik mij enerzijds verdiept in de relatie tussen emoties, gedachten, intenties én gezondheid, en anderzijds in natuurlijke middelen en methoden die kunnen bijdragen aan gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. Sinds 2016 werk ik als complementair therapeut in mijn eigen praktijk EMOCARE.


OPLEIDING

Hieronder een overzicht van de verschillende (relevante) cursussen en opleidingen die ik heb gevolgd op het gebied van mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling:

• Integral Eye Movement Therapy (IEMT) Practitioner (2018)
• Emotion Code Practitioner (2018)
• Access Conciousness – Bars Practitioner (2018)
• Touch of Matrix Generatielijnen (2018)
• Touch of Matrix Groepskracht (2017)
• Touch of Matrix Therapeut (2016)
• Basisopleiding Touch of Matrix (2016)
• Voeding en Vitaliteit (2016)
• Detox cursus (2016)
• Regenesis Therapie (2015)
• Basisopleiding Regenesis Touch (2014)
• Energy Medicine – Advanced (2015)
• Energy Medicine for Hormonal Balance (2014)
• Diverse symposia en congressen op het gebied van (vroeg)diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen (2007 – 2014)
• Ouder-Kind-Interactie begeleiding (OKI-B) (2010)
• Workshop Sherborne en Gehechtheid (2010)
 Docent Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid (2010)
• Diverse methodiek workshops Psychosociale Weerbaarheid “Ho, tot hier en niet verder…!” (2006 – 2009):  Bewegingsobservatie – Bewegingsanalyse – Contextuele benadering – NLP – Awareness Through the Body
• Sherborne bewegingspedagogiek (2006)
 Specialist/Trainer Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid (2005)
• Toegepaste Kinesiologie en Edukinesiologie (2001 – 2004)
• Touch for Health I t/m VI (2001 – 2004)
 Gezondheidswetenschappen (GGK) (1998 – 2002)
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (1997-1998)


EMOCARE – Energetische Natuurgeneeskunde & Coaching is ook te vinden op www.welzijnmaastricht.nl.

EMOCARE – Energetische Natuurgeneeskunde & Coaching is ook te vinden op www.alternatievegeneeswijzen-info.nl.

EMOCARE – Energetische Natuurgeneeskunde & Coaching is ook te vinden op www.therapeut-info.nl.


Ben jij op zoek naar een natuurlijke en doeltreffende behandeling om van je lichamelijke, psychische en emotionele ongemak of pijn af te komen?

Wil jij jezelf bevrijden van emotionele gebeurtenissen of trauma’s uit het verleden en terugkerende patronen en gebeurtenissen doorbreken?

Wil jij jouw potentieel voor een gezond, gelukkig, vitaal en vervuld leven optimaal (leren) benutten?

Ben jij bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid en leven? 

 

Kies voor jezelf, kies voor EMOCARE!

▪ Een holistische kijk op gezondheid▪
▪ Laagdrempelige en kortdurende hulpverlening▪
▪ Nauwkeurig, praktisch en niet belastend ▪
▪ Opmerkelijk goede resultaten▪
▪ Deskundig advies, voor blijvend resultaat▪
▪ Geschikt als complementaire behandeling, zowel preventief als curatief▪
▪ Vergoeding mogelijk vanuit aanvullend pakket ▪
▪ Veilig voor mens en dier en 100% in overeenstemming met de natuur▪


LAAT MIJ WETEN HOE IK JOU KAN HELPEN
*
*
*
*
*
*