KLACHTEN OF GESCHILLEN

EMOCARE is aangesloten bij het GAT – Geschillen Instantie Alternatieve Therapeuten – en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

EMOCARE streeft er naar goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan is het belangrijk dit met ons te bespreken. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, dan kunnen wij ook niets veranderen. Wij staan altijd open voor feedback!

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het Klachtenportaal van het GAT. Voor de klachtenprocedure, klik hier.