KLACHTEN OF GESCHILLEN

EMOCARE is aangesloten bij het GAT – Geschillen Instantie Alternatieve Therapeuten – en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Als CATcomplementair therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

EMOCARE streeft er naar goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan is het belangrijk dit met ons te bespreken. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, dan kunnen wij ook niets veranderen. Wij staan altijd open voor feedback!

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het Klachtenportaal van het GAT. Voor de klachtenprocedure, klik hier.