KLACHTEN & GESCHILLEN

EMOCARE is aangesloten bij het GAT – Geschillen Instantie Alternatieve Therapeuten – en voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Als CATcomplementair therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Als SKJgeregistreerd jeugdzorgwerker therapeut werk ik tevens volgens de richtlijnen van de SKJ-beroepscode.

Ik streef er naar goede zorg te verlenen. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn dan hoop ik dat je dit eerst persoonlijk met mij bespreekt. Als ik niet weet dat je ontevreden bent, kan ik ook niets veranderen. Ik sta altijd open voor feedback!

Heb je een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kun je contact opnemen met het Klachtenportaal van het GAT. Voor de klachtenprocedure klik hier.

Registraties
KvK: 65026985
CAT-vergoedbaar therapeut
SKJ geregistreerd jeugdprofessional
CRKBO geregistreerd docent
Association for IEMT practitioners