INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE

Integratieve psychotherapie is een over het algemeen kortdurende vorm van therapie, die ervan uitgaat dat ieder mens in aanleg de mogelijkheden, eigenschappen, kwaliteiten én de kracht bezit die nodig zijn om zelf verandering te bewerkstelligen op die gebieden van zijn/haar leven waar men dat wenst. Zelfs als dat nu niet zo voelt of zelfs buiten bereik lijkt.

Deze vorm van therapie helpt je jouw eigen (hulp) bronnen te ontdekken, jouw kracht en energie effectief in te zetten en je aangeboren herstellend vermogen te activeren – zonder het verleden te negeren. De sleutel tot verandering is daarbij gelegen in het verbinden van lichaam én geest. Alles wat we (bewust én onbewust) denken is namelijk direct van invloed op ons lichaam en andersom.

Integratieve psychotherapie is een combinatie van gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie en psycho-educatie, waarin we enerzijds werken aan het herkennen, erkennen en veranderen van overtuigingen en gedragspatronen die je belemmeren om volledig vrijuit te kunnen leven en anderzijds met de verstoringen in jouw zenuwstelsel, alsook het bevorderen van een gezond vermogen tot veiligheid, verbinding, levendigheid en (zelf)vertrouwen.Binnen EMOCARE wordt gewerkt op basis van NARM ® (NeuroAffective Relational Model), ontwikkeld door dr. Laurence Heller. Een model dat helpt om het zenuwstelsel te reguleren en los te komen van identiteitsverstoringen zoals lage eigenwaarde, schaamte en chronische zelfveroordeling.

NARM is een psychotherapeutische lichaamsgerichte therapie, specifiek gericht op relationeel-, hechtings- en ontwikkelingstrauma. Zij werkt met vroege, onbewuste patronen van afscheiding of afsplitsing die onze identiteit, denken, emoties, fysiologie, gedrag en relaties diepgaand beïnvloeden.

NARM gaat er van uit dat ervaringen uit het verleden – en met name in onze kindertijd – als het ware een sjabloon vormen voor ons verdere leven. Ons denken, voelen en doen. Onze veerkracht, ons zelfbeeld, ons vermogen tot sociale interactie, verbondenheid, intimiteit en zelfregulatie. Zonder dat hierbij gesproken wordt over schuld.

Als de (soms al heel vroege) ervaringen van een kind niet ideaal zijn geweest doordat de omgeving onvoldoende in staat was af te stemmen op zijn/haar behoeften, ontwikkelt het (onbewust) “strategieën” om tegemoet te komen aan de omgeving in een poging alsnog te “krijgen” waar het naar verlangd.

Ervaart een kind bijvoorbeeld weinig liefde of waardering dan zal het geloven dat het de liefde of goedkeuring niet waard is en dit (onbewust) op zichzelf betrekken (er is iets mis met mij, ik ben niet goed genoeg). Vervolgens zal het uit zelfbehoud er alles aan doen om de verbinding met de opvoeder(s) in stand te houden, ook als dat ten koste van het authentieke zelf gaat.

Het kind past zich aan door de eigen behoeften op te offeren en nog harder zijn/haar best te doen of zich juist stilletjes terug te trekken, zodat het de situatie kan “overleven”. Hierdoor ontstaan er patronen die op dat moment nuttig zijn, maar op latere leeftijd erg in de weg kunnen staan in relaties, werk, geluk en vervulling in het leven.

Omdat onze hersenen de neiging hebben vanuit het verleden het heden te voorspellen, blijven deze patronen hangen in ons zenuwstelsel, vormen een aangepaste versie van onszelf en geven een valse identiteit. We hebben de realiteit van toen verinnerlijkt en blijven daar naar leven.

Zo vervormen deze patronen onze huidige ervaring en het vermogen om werkelijk in het moment te zijn. Ook brengen ze een voortdurende afscheiding teweeg van ons authentieke zelf en van anderen, en weerhouden ze ons ervan onze potentie ten volste te (be)leven.

Bekijk ter verduidelijking en inspiratie deze video van Gabor Maté.

NARM verruimd de mogelijkheden te leven wie jij bent. In contact met jezelf én in contact met anderen.

NARM richt zich niet zozeer op de gebeurtenis(sen) zelf, maar vooral op de ervaring en de impact ervan in het hier en nu op je gevoelens, gedachten, gedragingen en fysiologie.

Dit is vooral prettig als je het trauma liever niet wilt herbeleven, wanneer er geen woorden zijn, wanneer woorden niet genoeg zijn, wanneer woorden in de weg staan of je niet precies weet welk trauma ten grondslag ligt aan je klachten, problemen of patronen.

NARM kan je helpen om overtuigingen, gewoonten en patronen te herkennen en te transformeren van destructief naar constructief. Samen staan we stil bij de oorzaak van jouw patronen en de relatie tussen jouw levenservaringen en je eigen denken, voelen en doen.

Hoe worden jouw overlevingsmechanismen door het verleden weerspiegelt in het heden? Wat zijn de consequenties hiervan in de relatie met jezelf, je identiteit, je gedachten, je gedrag en interactie met andere mensen en het vermogen om op een dieper niveau contact te maken met anderen?

Tegelijkertijd werken we met de relatie tussen lichaam en geest. Dit gebeurt wanneer we tijdens de sessie in gesprek zijn, als ook in stilte, wanneer we vertragen en door het samen doen van eenvoudige lichaamsgerichte oefeningen. Je krijgt vaardigheden en tools aangereikt die je kunnen helpen bij uitdagingen en moeilijkheden nu en in de toekomst. En psycho-educatie vormt daarnaast ook een belangrijk onderdeel. Uitleg over hechting, de werking van ons zenuwstelsel en trauma bijvoorbeeld. Essentie is het vergroten van je (zelf)bewustzijn en het eigen maken van (zelf)regulerende vaardigheden.

Pomme is opgeleid door Laurence Heller en Brad Kemner (Level 3 – NARM Master Therapist)

KLIK HIER voor meer informatie over NARM.