INTEGRAL EYE MOVEMENT THERAPY (IEMT)

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een krachtige methodiek om te werken met gevoelszaken, in te zetten bij o.a. stressreductie, verliesverwerking, preventie burn-out, angst en depressie, trauma behandeling, PTSS en persoonlijke ontwikkeling.

IEMT is ontwikkeld rondom patronen van chroniciteit. Dit zijn patronen die maken dat gevoelsmatige problematiek blijft voortduren c.q. chronisch wordt. Uit het onderzoek naar deze patronen zijn specifieke behandelwijzen ontstaan voor steeds terugkerende intens negatieve gevoelens, identiteitsbeleving, post-traumatische stress en depressie.

Tijdens de sessie worden de ogen bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en de gevoelsmatige emoties – die passen bij angst/ fobie of ongewenste emoties bij bepaalde situaties – te verminderen of te laten verdwijnen.

IEMT werkt rechtstreeks met het gevoelssysteem. Het gevoelssysteem bepaalt welke herinneringen moeten worden verwerkt om het probleem op te lossen. Vanuit een “probleemgevoel” in het heden begeleidt de therapeut de cliënt terug naar de eerste keer met dit gevoel. Dit alles zonder dat er wordt gedacht of gepraat over de oorzaak en situaties niet herbeleefd hoeven te worden.

Het gevoel van de cliënt is dus leidend voor de sessie. De cliënt hoeft het gevoel zelfs niet eens een naam te geven. Als deze het maar kan voelen. Bij elk veranderd gevoel gaat IEMT opnieuw de diepte in. Er passeren vaak meerdere gevoelens/herinneringen in een sessie. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan bewustwording van de impact van fysiologie op stemming, waardoor de cliënt meer grip krijgt op de gemoedstoestand.

Bijkomend voordeel van IEMT is dat de cliënt niets over de inhoud van de gevoelens/herinneringen hoeft te delen. Uitgebreid vooronderzoek is dan ook niet nodig. Het identiteitswerk van IEMT is innovatief en vernieuwend. Het maakt het mogelijk om versneld te groeien. Identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling, kunnen weer in ontwikkeling worden gebracht.


IEMT is ontwikkeld door Andrew T. Austin en heeft tot doel bij te dragen aan bewustzijn en hoe je dit in kunt zetten voor een optimaal, vitaal en gelukkig leven.


Pomme is gecertificeerd IEMT practitioner.

IEMT wordt bij EMOCARE over het algemeen als op zichzelf staande behandelmethode ingezet. Natuurlijk kan IEMT ook ingezet worden als onderdeel van een behandeling. 

Kijk voor meer informatie op www.iemt-training.nl

IEMT is niet bedoeld als vervanging voor reguliere medische behandeling, maar door de paramedische benadering wel bij uitstek geschikt als complementaire geneeskunde.

Voor EMOCARE geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting, maar EMOCARE kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.


WAT IS INTEGRAL EYE MOVEMENT THERAPY?