VISIE

Symptomen, klachten, aandoeningen en ziekte, maar ook “hardnekkige” gedrag- of denkpatronen, kunnen pijnlijk en complex zijn en gevoelens van angst, machteloosheid, wanhoop, schuld of schaamte met zich meebrengen.

Hoe zou het zijn deze te zien als een signaal van het lichaam dat de natuurlijke balans is verstoord? Of als het gevolg van de keuzes die je tot dan toe (onbewust) gemaakt hebt?

Van nature beschikt ieder mens over het vermogen om gezond te blijven, wonden te genezen en te herstellen van ziekte, maar ook om elk aspect van zijn/haar leven te veranderen. Wij leven echter in een maatschappij waarin dit natuurlijke vermogen stelselmatig wordt ondermijnt.

Enerzijds door blootstelling aan factoren zoals ongezonde voeding en/of leefstijl, chemische stoffen, elektromagnetische straling, eenzijdige belasting, een ongeval, operatie, medicatie, etc., anderzijds omdat we over het hoofd zien dat ons lichaam en de keuzes die we maken worden aangestuurd door de energie van onze emoties én worden geleid door ons denken.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze gedachten, gevoelens en intenties direct van invloed zijn op ons lichaam – neurologisch, chemisch en genetisch. Ze beïnvloeden echter niet alleen onze gezondheid, vermogen tot herstel, genezing en kwaliteit van leven, maar blijken ook een doorslaggevende rol te spelen in dat wat we aantrekken en wat er op ons pad komt!

Deze kennis opent deuren naar nieuwe mogelijkheden en laat zien dat wij veel meer invloed hebben op onze gezondheid en ons leven dan wij tot nu toe geloofden. Dit stelt ons in staat om in korte tijd elk aspect van ons leven te veranderen en herstel, gezondheid en vitaliteit te bewerkstelligen.


STRESS OPENT DE DEUR NAAR ZIEKTE

Psychosociale problemen, klachten en ziekte ontstaan in 90% van de gevallen als gevolg van diepgewortelde fysiologische en cellulaire stress die zich in het lichaam heeft genesteld en die los staat van de huidige omstandigheden.

Stress die het gevolg is van (onbewuste) onverwerkte pijnlijke ervaringen; situaties, gebeurtenissen of een periode in het leven waarin we ons onveilig of onaangenaam voelden, of waarin iets schokkends gebeurde wat ons leven op zijn kop heeft gezet. Ook (of zelfs juist) die ervaringen die worden ontkend, onderdrukt, genegeerd of waarvan we ons niet bewust zijn. Soms zelfs ervaringen van onze (voor)ouders (intergenerationeel trauma) of uit vorige levens.

Emotionele, schokkende of traumatische gebeurtenissen laten diepe sporen na in ons lichaam. Ze worden opgeslagen in een “afgesloten” geheugengebied (het zgn. onderbewuste), maar vanwege neurale verbindingen – als een vorm van latente stress – voortdurend geactiveerd.

Enerzijds “vernauwd” hierdoor ons bewustzijn, waardoor we geneigd zijn terug te vallen op primaire instinctieve patronen en reacties (vechten, vluchten of bevriezen), anderzijds raken de belangrijkste functies van ons lichaam ontregelt, waardoor de processen die zorgen voor ontspanning en herstel in het gedrang komen.

Helaas is in onze cultuur de tijd en de capaciteit voor herstel niet iets waar wij prioriteit aan geven. Ons lichaam wordt chronisch belast en we zijn geneigd om de signalen van ons lichaam te negeren of te onderdrukken, met alle gevolgen van dien. Zo kunnen ervaringen uit onze kindertijd (of nog verder terug), jaren nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, leiden tot psychosociale problemen, klachten en ziekte.


TAAL VAN HET LICHAAM

Stress en trauma (in de breedste zin van het woord) zijn dus geen psychologisch, maar op de eerste plaats een biologisch verschijnsel. Om te komen tot herstel, genezing of verandering is het belangrijk dat iemand zich weer veilig gaat voelen in zijn/haar lichaam.

Wanneer de onderliggende oorzaak van symptomen, klachten, aandoeningen of ziekte worden opgespoord én opgelost, kan het lichaam ontspannen en worden er nieuwe neurale verbindingen aangelegd. Hierdoor kan de natuurlijke balans zich herstellen en kunnen het immuunsysteem en de herstelmechanismen hun werk doen en gaat iemand zich (soms wonderbaarlijk snel) beter voelen.

Door de taal van ons lichaam te leren en te (leren) luisteren naar de signalen die het geeft, kunnen we ons zelf bevrijden van diepgewortelde fysiologische en cellulaire stress. EMOCARE helpt je daar graag bij!

Hoe zou het zijn (weer) je eigen stralende, zelfbewuste en energieke zelf te zijn?!

Ontdek hoe jij jezelf kunt ontwikkelen in iets wat voor de meesten van ons geheel onbekend is. Jij hebt de keuze om je te ontdoen van alles wat je ervan weerhoudt om gezond, gelukkig, vitaal, liefdevol én je authentieke zelf te zijn. Een vervuld leven wacht op je.