VISIE

Elk kind, elk mens, verlangt er ten diepste naar om geliefd te worden, zich veilig te voelen, er bij te horen, lief te hebben en te genieten van het leven.

De visie van EMOCARE is dat trauma de onzichtbare kracht is die onze levens vormt. De manier waarop we leven, de manier waarop we liefhebben en de manier waarop we de wereld zien. Je zou kunnen stellen dat ons lichaam het verhaal verteld van onze strijd om lief te hebben en bemind te worden.

In verbinding zijn met je lichaam, je gevoelens en je hart is essentieel om jouw potentieel (weer) te kunnen (be)leven. TRAUMA ALS DEUR NAAR ONZE ZIEL

Trauma betekent letterlijk verwonding. Het is de “beschadiging” die ontstaat na het meemaken van emotionele of ingrijpende ervaringen wanneer deze niet of onvoldoende zijn verwerkt. Dit kan leiden tot uiteenlopende psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Soms verdwijnen deze klachten vanzelf, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Symptomen, klachten, aandoeningen en ziekte, maar ook “hardnekkige” gedrag- of denkpatronen, kunnen pijnlijk en complex zijn en gevoelens van angst, machteloosheid, wanhoop, schuld, schaamte, lage eigenwaarde en zelfveroordeling met zich meebrengen.

Hoe zou het zijn deze te zien als een signaal van het lichaam dat de natuurlijke balans is verstoord? Of als het gevolg, een strategie, om om te kunnen gaan met onvervulde basisbehoeften als verbinding, afstemming, vertrouwen, autonomie en liefde?TRAUMASPOREN

Ieder kind, elk mens, draagt de sporen van kleine of grote trauma’s met zich mee en ontwikkeld “manieren” om hiermee te (over)leven. Op korte termijn zijn deze “manieren” vaak effectief, op langere termijn helaas vaak niet.

Ervaringen die tot trauma kunnen leiden zijn uiteenlopend. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis zoals een verandering in de thuis- of schoolsituatie, een verkeersongeluk, een ongeval of medische ingreep, een echtscheiding, overlijden, geweldsmisdrijf of een ramp. Het kan echter ook gaan om regelmatige gebeurtenissen zoals uitgelachen of gepest worden, faalervaringen, spanningen, conflicten, ruzies of (valse) beschuldigingen, ouder(s) met ziekte, een psychische aandoening of verslaving, mishandeling, incest, agressie of emotionele verwaarlozing.

Trauma doen we echter ook op in het contact met onze gehechtheidspersonen. Hoewel veel mensen zich hiervan niet bewust zijn, vormen met name deze ervaringen het sjabloon voor ons emotionele landschap in ons latere leven, onze relaties en hoe we ons over onszelf voelen.

Werden onze kinderjaren gekenmerkt door een niet-toereikende vervulling van onze basisbehoeften dan ontwikkelden we (onbewust) overlevingsstrategieën die onze ervaringen in het heden kunnen vervormen en leiden tot vervreemding en fragmentatie. Ons vermogen tot verbinding met onszelf en anderen is dan beschadigd geraakt en de hieruit voortvloeiende verminderde levenskracht, levendigheid en levensenergie is de verborgen dimensie die ten grondslag ligt aan de meeste lichamelijke, emotionele en mentale problemen. Dit wordt zichtbaar in het gedrag – internaliserend of externaliserend – en resulteert op den duur in een verlies aan betekenis- en zingeving én een continue gevoel van “overleven”.

Op emotioneel en mentaal niveau kan dit leiden tot een vervlakking van het gevoelsleven, verminderde veerkracht, beperkende overtuigingen, een laag zelfbeeld, piekeren, angst, stress, herbelevingen, depressie, agressie, verslaving, zelfdestructief gedrag en andere psychische of emotionele klachten.

Op lichamelijk niveau kan dit zich uiten in een gebrek aan energie, aandacht- en concentratie problemen, bewegingsonrust, chronische spierspanning, nagelbijten, haren plukken en psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, hyperventilatie, huidaandoeningen, eet- en/of slaapproblemen, nachtmerries of andere lichamelijke klachten.

EMOCARE werkt vanuit de overtuiging dat – om te komen tot herstel of verandering – het belangrijk is dat het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen wordt hersteld en iemands sterkte kanten, capaciteiten, hulpbronnen en veerkracht worden vergroot. Dit doet zij door te werken met de disregulatie, verstoringen en problemen, alsook door tegelijkertijd de ontwikkeling van een gezond vermogen tot verbinding en levendigheid te bevorderen.DE WEG UIT TRAUMA

Van nature beschikt ieder mens over het vermogen om gezond te blijven, wonden te genezen en te herstellen van ziekte. Wij leven echter in een maatschappij waarin dit natuurlijke vermogen stelselmatig wordt ondermijnt. Enerzijds door blootstelling aan factoren zoals ongezonde voeding en leefstijl, chemische stoffen, elektromagnetische straling, eenzijdige belasting, een ongeval, operatie, medicatie, etc., anderzijds omdat we over het hoofd zien dat ons lichaam en de keuzes die we maken worden aangestuurd door de energie van het sjabloon van onze emoties én worden geleid door ons denken.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze gevoelens en gedachten direct van invloed zijn op ons lichaam – neurologisch, chemisch en genetisch. Ze beïnvloeden echter niet alleen onze gezondheid, vermogen tot herstel, genezing en kwaliteit van leven, maar blijken ook een doorslaggevende rol te spelen in dat wat we aantrekken en manifesteren.

Stress en trauma (in de breedste zin van het woord) zijn dus geen psychologisch, maar op de eerste plaats een biologisch verschijnsel. Om te komen tot herstel of verandering is het belangrijk dat het gevoel van veiligheid en (basis)vertrouwen wordt hersteld door het ware belichaamde zelf te herontdekken en met nieuwe ogen te kijken naar de eigen obstakels in relatie tot anderen.

Wanneer de onderliggende oorzaak van symptomen, klachten, aandoeningen of ziekte worden opgespoord én opgelost – de vastgezette energie van onverwerkte en onderdrukte ervaringen wordt ontladen – kan het lichaam ontspannen en worden er nieuwe neurale verbindingen aangelegd. Resultaat is dat het leven voller, je lichaam gevoeliger en je levenslust groter wordt.

Door de taal van ons lichaam te leren en samen te werken met ons lichaam kunnen we ons zelf bevrijden van diepgewortelde fysiologische en cellulaire stress zodat je letterlijk en figuurlijk vrijer kunt bewegen, meer jezelf kunt zelf zijn en het leven kunt (be)leven zoals dat voor jou bedoeld is. EMOCARE helpt je daar graag bij.

Lichaamswerk verbetert de verbinding met je gevoel, je levenskracht, je levenslust en je levensenergie. Sterkt je authenticiteit, vergroot je (veer)kracht en maakt bewust, vrij en onafhankelijk. De combinatie van gesprekstherapie met beweging, ademhaling, lichaamsgerichte oefeningen, maar ook aanraking, expressie en opstellingen, helpen je te bevrijden van datgene wat zich heeft vastgezet in het lichaam.